הלוח היהודי החכם

מחשב מיני

Image not available
Image not available

תוכנה

+

מחשב מיני

Image not available
Image not available

תוכנה

+

דבר תורה

"לעשות לרוח משקל"

לפעמים יש לאדם קושיה, תמיהה. נבוך הוא, תוהה. לפעמים בטוח שהקושיה מוצקה, ניצחת, ואז נקרא לו: עמוד, עצור, אל תעשה מעשה לא הכל אתה מבין. הרמב"ם היה חכם ממך, גם הרב סעדיה גאון, וגם רבי שמעון בר יוחאי, ורבי עקיבא וירמיהו וישעיהו, ואליהו הנביא ומשה רבינו. הם ידעו הכל, גם את הקושיה שלך ואת תירוצה, האמינו וקיימו מצוות, וזכו לרוח הקודש, ולנבואה כפי מעלתם ומעלת הדור, אז תתאזר בסבלנות, אם תגיע התשובה כאן, מוטב, ואם לאו, תבין אותה שם.

רבינו ה"בן איש חי" זצ"ל מספר (בספרו חסדי אבות), שרבינו חיים ויטאל זצ"ל הסתמך, לפני כארבע מאות שנה – על הכתוב "לעשות לרוח משקל"  (איוב כח, כה) וכתב שיש משקל לאוויר.

לעגו לו חוקרי האומות, ואמרו: " הלוא הדברים סותרים את ההגיון! הרי החלל מלא אוויר, ואילו היה לו משקל הן היינו כורעים תחת המעמסה!" אין לומר, טיעון הגיוני ומשכנע. ומה ענו תלמידי רבינו חיים ויטאל? אמרו: "השאלה שאלה, ואין לנו תשובה, אבל הפסוק פסוק, והוא אמת לאמיתה!"

יכולים אנו לשער כיצד התקבלה כזו תשובה

אבל הנה עברו דורות, והמדע גילה שאכן יש לאויר משקל, ולא עוד, אלא שאוויר חם קל מהאוויר הקר, והמימן קל מהמחצן, וכך המציאו את הכדור הפורח והצ'פלנים.

ומה בעניין הקושיה הנחרצת? אהה, עכשיו נהיו המדענים חכמים, והם לועגים למקשים: איזו טענה היא, הרי למים ודאי יד משקל, ואין הוא מעיק על הדגים הרגילים לו ומסתגלים אליו..כמה פשוט..כך התפוגגה הקושיה, והוכחה אמיתותו של הפסוק!

וזה הלקח עבורנו: לדעת כי משה אמת ותורתו אמת, ולכל שאלה תשובה, ואנו בתומנו נלך (תהילים כו, יא) , והולך בתום ילך (משלי י, ט) בטח, אשיר תמי דרך ההולכים בתורת ה'! (תהילים קיט, א) 

 

מתוך "מעין השבוע" הרב שלום מאיר ולך שליט"א, פרשת "כי תשא" – "הולך בתום, ילך בטח"

כתובת: הלוטם 3 נשר
נייד: 054-22-444-80
  • sdsdsdsd